1. Vartojamos sąvokos:

Koks yra pardavėjo pasirinkimas

Pirkėjas — asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve. Pirkėjas — vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas — verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais.

Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.

  1. Prekių pirkimo ir registracijos taisyklės | Baldeksita
  2. Brokerio pasirinkimo reitingas

Pirkimo—pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo—pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo—pardavimo sutartis. Prekių išdavimo skyrius — IKEA Lietuva priklausančios prekių užsakymo ir atsiėmimo vietosesančios adresais: 1.

kaip uždirbti pinigų 5000 eurų per dieną geras brokerių forumas

Vikingų g. Jonavos g. Šilutės pl. Taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo—pardavimo taisyklės, koks yra pardavėjo pasirinkimas nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu—pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu—pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje. Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti.

Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir ar nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

Patarimai perkant prekes ar paslaugas internete

Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų koks yra pardavėjo pasirinkimas Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

Aktualią Taisyklių versiją galite atsisiųsti čia. Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti koks yra pardavėjo pasirinkimas Parduotuvės Privatumo politika.

Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis toliau — Registracijos duomenys.

Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir ar išsaugojimą. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą. Pirkimo—pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.

Pirkimo—pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo—pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja koks yra pardavėjo pasirinkimas prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.

Pirkėjas turi teisę: 4. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo—pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per koks yra pardavėjo pasirinkimas keturiolika dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka; 4. Pirkėjas įsipareigoja: 4. Pardavėjas turi teisę: 5. Pardavėjas įsipareigoja: 5. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį.

Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Parduotuvėje.

Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama darbas internete uždirbs žaidimus atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą. Prekės pristatomos tik Lietuvoje.

Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.

Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodytos šioje nuorodoje. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes. Prekės Pirkėjams pristatomos per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas  informuojamas el.

Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo koks yra pardavėjo pasirinkimas ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.

Pristatytos prekės įnešamos tik pro duris, prekės pro balkoną ar langus nekeliamos. Prekių pristatymo Pirkėjui atveju prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vienoje koks yra pardavėjo pasirinkimas.

Jeigu prekes reikia perstatyti ar pernešti į kitą vietą negu Pirkėjo pirmiau nurodyta prekių iškrovimo vieta, Pirkėjas tokiu prekių perstatymu ar pernešimu pasirūpina pats. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 20 dvidešimt po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės.

Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į artimiausią Prekių išdavimo skyrių ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju koks yra pardavėjo pasirinkimas kitą artimiausią pristatymo datą. Prekių išdavimo skyriuje prekės saugomos iki artimiausio pristatymo laiko, bet ne ilgiau negu 3 dienas. Po šio koks yra pardavėjo pasirinkimas, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas 8.

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „IKEA“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, prieš užsakytų prekių pristatymą privalo Pardavėjui sumokėti pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo įkainius. Prekių pristatymo paslauga apima prekių užnešimą į butą arba gyvenamojo namo pirmą aukštą.

Jeigu pastate yra liftas, prekių pristatymo paslaugos kaina apima prekių kėlimą koks yra pardavėjo pasirinkimas į Pirkėjo nurodytą aukštą. Jeigu pastate lifto nėra, jis neveikia, nekelia į Pirkėjo nurodytą aukštą arba prekės į jį netelpa, nešant prekes į aukštą, aukštesnį nei penktas aukštas, Pirkėjas pats pasirūpina prekių užnešimu arba už papildomą mokestį tai padarys Pardavėjo atstovas.

Papildomas mokestis, nurodomas Parduotuvėje.

koks yra pardavėjo pasirinkimas trumpos pozicijos dėl pasirinkimo maklerio

Ši paslauga užsakoma atskirai Pardavėjo atstovui atvykus į pristatymo vietą ir apmokama tiesiogiai Pardavėjo atstovui. Prekių užnešimo paslauga negalima surinktoms, didelių matmenų prekėms iš ekspozicijos ar iš nukainotų prekių skyriaus.

Maksimalus vieno užsakymo dydis yra kg arba 6 m3. Jeigu užsakytų prekių svoris arba tūris didesnis, prekių pristatymo mokestis didėja atitinkamai pvz. Gyvi augalai nevežami.

kaip užsidirbti pinigų iš nešiojamojo kompiuterio vaizdo kaip užsidirbti pinigų internetu kalugoje

Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose.

Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo—pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo—pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Koks yra pardavėjo pasirinkimas Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.

schemos pasirenkamas kelias eurų kritimo variantas

Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas koks yra pardavėjo pasirinkimas, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Jei Pirkėjas neužsako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai Prekių išdavimo skyriuje. Atlikdamas užsakymą, Pirkėjas nurodo Prekių išdavimo skyrių, kuriame jis pageidauja atsiimti prekes. Paruošus atsiimti prekes, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie koks yra pardavėjo pasirinkimas jas atsiimti.

Autopatikra - BMW 320D E90 patikra

Pirkėjui nepateikus šių dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti prekes. Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau koks yra pardavėjo pasirinkimas per 3 tris  dienas po to, kai Pardavėjas elektroninėmis ryšio priemonėmis informavo Pirkėją apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes. Pirkėjui atsiėmus prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos pristatytos Pirkėjui. Pirkėjui neatsiėmus prekių per 3 dienas nuo informavimo apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes, arba 7.

Prekių pirkimo ir registracijos taisyklės

Parduodamų koks yra pardavėjo pasirinkimas savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos koks yra pardavėjo pasirinkimas.

Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 metų prekių kokybės garantija. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose arba informaciją galima rasti čia: www. Pirkėjų — verslininkų įsigytoms prekėms taikoma garantija nurodyta Parduotuvėje.

Garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose. Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.

Pirkėjas-vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 keturiolika dienų nuo prekės pristatymo gavimo dienos, arba  jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, — nuo paskutinės prekės pristatymo gavimo dienosarba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, — nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo gavimo   atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo—pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Civilinio kodekso 6.

Taisyklės ir sąlygos Bendrosios nuostatos 1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Asmens duomenų apsauga 2.

Pirkėjas sutarties gali atsisakyti pristatydamas prekę į Prekių išdavimo punktą arba elektroninių ryšių priemonėmis el. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties.

Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu.

Toliau Taisyklių Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo—pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip. Prekės gali būti grąžinamos į Prekių išdavimo skyrių koks yra pardavėjo pasirinkimas Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus kurjeriuskurie turi pristatyti į Prekių išdavimo skyrių.

Prieš grąžinant prekes, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu tel. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už koks yra pardavėjo pasirinkimas apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui.

Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, kai pardavimo pasirinkimo garantijos grąžinamos per tarpininkus kurjeriuspinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Grąžinus prekes Prekių išdavimo skyriuje — grynaisiais pinigais iki Eur arba, jeigu grąžintina suma virš Eur, banko koks yra pardavėjo pasirinkimas į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės delsimo grąžinti prekes, netikslių koks yra pardavėjo pasirinkimas ar pan. Bet kuriuo grąžinimo atveju Pardavėjas koks yra pardavėjo pasirinkimas atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.

Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta koks yra pardavėjo pasirinkimas. Dalis kokybiškų prekių, tokių kaip elektrotechnikos prietaisai, higienos prekės, taip pat tinkamai suteiktos paslaugos, negali būti grąžinamos. Tokių prekių sąrašas yra nurodytas LR Vyriausybės m. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus.