Account Options

Pasirinkimo principas

Turinys

  vietinė bitcoin programa iphone

  Lydimoji medžiaga LM 10 straipsnis. Apskaitos principo pasirinkimas ir keitimas 1.

  variantas p

  Lietuvos vienetas, nors ir atitinkantis 9 straipsnio 1 pasirinkimo pasirinkimo principas nustatytą kriterijų, nuo bet kurių mokestinių metų pradžios gali pereiti nuo pinigų apskaitos principo prie kaupimo apskaitos principo. Apie tokį perėjimą Lietuvos vienetas praneša vietos mokesčio administratoriui.

  pasirinkimo principas

  Tais atvejais, kai Lietuvos vienetas vietoj taikyto pinigų apskaitos principo pradeda taikyti kaupimo apskaitos principą, į šio apskaitos principo taikymo mokestinius metus pereinančios pirkėjų skolos į Lietuvos vieneto pajamas įtraukiamos po šių skolų apmokėjimo, tačiau ne vėliau kaip per 3 metus nuo to mokestinio laikotarpio pradžios, kurį buvo pereita prie kaupimo apskaitos principo. Lietuvos vienetas, kuris iki šio Įstatymo įsigaliojimo taikė kaupimo pasirinkimo principas principą, ir Lietuvos vienetas, kuriam pasirinkimo principas šio Įstatymo nuostatas nustatyta prievolė pereiti pasirinkimo principas principas pinigų apskaitos principo prie kaupimo apskaitos principo, negali kaupimo apskaitos principo keisti į pinigų apskaitos principą iki Lietuvos vieneto likvidavimo arba pabaigos.

  Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

  pasirinkimo principas pasirinkties užduoties pavyzdys