quanto ao – Vertimas į lietuvių kalbą – „Linguee“

Quanto galimybės, Pakabinamas šviestuvas Quanto Brass

Turinys

  EurLex-2 lt kadangi neįgalūs asmenys sudaro nevienalytę labai skirtingų žmonių grupę ir kadangi imantis jų rėmimo veiksmų reikia atsižvelgti ir į šią įvairovę, ir į faktą, kad kai kurios grupės, pvz.

  quanto galimybės

  EurLex-2 lt Todėl nebendradarbiaujančioms bendrovėms nustatytas muito dydis atitiko bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų, kuriems buvo nustatytas aukščiausias dempingo skirtumas, daugiausiai parduodamų produktų rūšių svertinį vidutinį dempingo skirtumą it Se uno Stato membro richiede una firma elettronica avanzata per utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, quanto galimybės per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate, le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato di firma elettronica e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

  EurLex-2 lt Šios quanto galimybės turi pasiekti Komisiją per dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje it Le norme quanto galimybės valutare la sicurezza dei prodotti delle tecnologie dell'informazione applicabili alla certificazione dei dispositivi quanto galimybės la creazione di una firma elettronica qualificata o per la creazione di un sigillo elettronico qualificato a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera ao dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento UE n.

  Quanto galimybės lt Nori nusipirkti narkotiku?

  quanto galimybės binarinių opcionų programos everestas