Tarptautinė prekyba

Studijų prekyba

Turinys

  Įsisavinę rinkodaros, prekybos ir vadybos naujausias teorijas ir metodus, studentai turi galimybę susiformuoti sisteminį požiūrį į organizacijos rinkodaros, prekybos ir vadybos veiklų koordinavimą ir studijų prekyba, siekiant kurti organizacijai pridėtinę vertę, vykstant ekonominiams ir socialiniams pokyčiams.

  dvejetainių opcionų indėlis nuo 1 dolerio

  Priėmimo sąlygos ir reikalavimai Priėmimo sąlygos ir reikalavimai Stoti į magistrantūros studijas gali asmenys, iki stojimo įgiję universitetinio bakalauro laipsnį arba asmenys, įgiję profesinio bakalauro studijų prekyba laipsnį ir baigę papildomąsias studijas Vilniaus universitete. Stojant į pasirinktą magistrantūros studijų programą, visą susijusią informaciją galima rasti šioje  Konkursinio balo sandaros studijų prekyba : - pirmiausia, kurių studijų krypčių absolventai gali stoti į konkrečią magistrantūros programą; - studijų dalykus, kuriuos stojantieji privalo būti išklausę.

  Studijų prekyba kai kurie dalykai nėra išklausyti, tai galima padaryti sudarius laisvojo klausytojo sutartį su fakultetu, į kurio magistrantūros studijas pretenduojama; - formulę, kaip bus skaičiuojamas konkursinis balas ir kokia jo sudėtis; - pažymas, kurias būtina pristatyti stojant.

  studijų prekyba

  Studijų programos planas Studijų programos planas Studijų programos tikslas — rengti rinkodaros ir prekybos vadybos specialistus, gebančius taikyti fundamentinių ir studijų prekyba mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamos rinkodaros bei jos atskirų veiklos sričių studijų prekyba prekybos vadybos žinias; gebančius analitiškai ir kritiškai vertinti rinkos pokyčius, tirti išorinę ir vidinę organizacijos aplinką, kurti ir studijų prekyba inovatyvius projektus, efektyviai komunikuoti, organizuoti ir vykdyti į pardavimų augimą orientuotus procesus; gebančius naudotis šiuolaikinėmis internetinėmis rinkodaros technologijomis, priimti ir spręsti rinkodaros ir prekybos vadybos strateginius ir taktinius sprendimus; gebančius kurti pridėtinę vertę įmonei kintančioje tarpkultūrinėje aplinkoje.