Variantų žodynas. Kas yra Variantas? | Terminų žodynas

Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorė: žodynas – autorinis darbas

Nuo pat pradžios tai yra bendrasis visiems bendrinės variantų žodynas žodynas vartotojams, taip pat tiems, kurie jos dar tik mokosi ar kitus moko, skirtas žodynas. Jame aprėpiamos vi̇̀sos tautos, apskritai Lietuvos žmonių ir valstybės gyvenimo sritys, stengtasi iš šimtų tūkstančių kalbos žodžių atrinkti daugeliui reikalingą ir plačiau vartojamą žodyno klodą. Tas klodas, kurį šiame leidime sudaro per 75 tūkstančius žodžių, bent kelis kartus viršija kiekvieno atskiro kalbos vartotojo žodyną, nes tautos žodyną sudaro visų kalbos vartotojų žodynai, visų — nuo pačių mažųjų iki variantų žodynas senelių, nuo nemokytų iki mokyčiausių rašto žmonių, nuo elgetų iki pačių didžiųjų turtuolių, tiek gyvenančių Tėvynėje, tiek kituose kraštuose.

Žodynas rengtas kaip kalbos patarėjas visiems pasaulio lietuviams ir tiems kitataučiams, kurie lietuviškai yra išmokę ar dar tik variantų žodynas. DŽ yra universalus, nes, pirma, jame atspindimos visos bendrinės kalbos vartojimo sritys, visos vartojamosios jos atmainos, antra, jame pateikiama vartotojams būtina informacija apie teikiamų, norminių žodžių rašybą, kirčiavimą, kaitymą, paaiškintos būdingos žodžių reikšmės, vartosenos pavyzdžiais parodytas žodžių junglumas, įdėtas nemažas pluoštas vaizdingų pasakymų, frazeologizmų, taip pat sudėtinių įvairių sričių terminų.

DŽ teikiniai daug metų yra bendrinės kalbos pavyzdys — jų mokoma mokyklose, jais remiamasi kituose žodynuose, knygų ir kitų spausdinamų dalykų leidyboje, bažnyčiose, visame viešajame tautos ir valstybės gyvenime. Svarbu, kad bendroji kalbos teikybos kryptis — saugoti kalbos savitumą, gyvumą, teikinių pastovumą — išlieka ir liktų nepakitusi.

paprastas uždarbis bitcoins bitcoins be btc investicijų papildomų pajamų ar papildomo darbo

Tai būtina tam, kad bendrinė kalba galėtų sėkmingai atlikti visų lietuvių ir Lietuvos gyventojų vienijamąjį vaidmenį bei valstybinės variantų žodynas pareigas. DŽ yra trijų kalbininkų kartų kūrinys.

Jo kūrimo, rašymo, redagavimo, taisymo ir plėtojimo darbus atsidėję variantų žodynas žymiausi XX amžiaus Lietuvos žodynininkai, tiesiogiai ir netiesiogiai jiems talkino nemažas būrys kitų sričių specialistų, taip pat kitais darbais užsiimančių kalbininkų.

Žodyno redaktorių kolegiją sudarė J. Balčikonis, J. Kabelka, K. Korsakas, J.

Pradedamas rengti ryšių su visuomene terminų žodynas

Kruopas atsak. Larinas, A. Lyberis ir K. Lyberis, D. Lukšys, J.

uždirbti internetu tik iš pinigų brokerio logistas

Paulauskas, J. Senkus ir Variantų žodynas. Trečiame pataisytame ir papildytame leidime, išleistame m. Jo redaktorių kolegiją sudarė St.

Keinys vyriausiasis redaktoriusJ. Klimavičius, J. Pikčilingis, N. Sližienė, K.

Ulvydas ir V. Iš esmės tai pakartotas trečias žodyno variantų žodynas, tik pataisytos pastebėtos korektūros klaidos.

Tad ir redaktorių kolegija įrašyta ta pati. Bilkis, buvo įdėtas galimybės delta neutralių strategijų internetą.

Jį redagavo ir rengė St. Keinys vyriausiasis redaktoriusL. Bilkis, J. Paulauskas ir Variantų žodynas.

Žodynas | Lietuvos komunikacijos asociacija

Šis Švietimo ir mokslo ministerijos remtas leidimas variantų žodynas skirtas šalies mokykloms. Infobalto parodoje jis buvo pripažintas geriausiu metų elektroniniu leksikografijos leidiniu. Po ketverių metų įrašyti m. Jo redaktorių kolegija ta pati, t. Nuo m. Be to, reikia paminėti, kad su uždengtomis tarybinės ideologijos vietomis pirmas leidimas pačiame žodyne parašyta, kad tai — antra laida m.

Pridėjus, kad nuo ketvirto leidimo skyrėsi turi vietovardžių dalį pirma internete rodyta žodyno atmaina, galima teigti, kad iki šiol buvo paskelbti aštuoni žodyno variantai. Dabartinis, jau septintas penktas knygos pavidaloDŽ leidimas yra rengtas iš šešto leidimo plokštelės, tačiau nuo jos gerokai skiriasi.

Didžiausi naujos redakcijos skirtumai yra šie: 1   kaip ir ankstesniuose knyginiuose žodyno leidimuose būdingi dariausių darybos tipų išvestiniai žodžiai įprasta tvarka dedami į vieną straipsnį su pamatiniu žodžiu žr. Be to, suderinti su dabartine m.

Visą variantų žodynas DŽ leidimo tekstą pagal D. Liutkevičienės ir Z.

variantų žodynas pajamos iš naršymo internete

Šimėnaitės parengtas nuostatas tvarkė Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centre sudaryta grupė — Z. Šimėnaitė ji ir darbų vadovėA. Gaidienė, A. Gritėnienė, R. Mikelionytė, R.

variantų žodynas

Statkevičiūtė ir J. Žodyno tekstą skaitė, taisė ir tobulino redaktorius kalbininkas Algirdas Malakauskas. Kirčiavimo teikinius prie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų derino V. Žodyno naujų žodžių priedą sudarė D. Liutkevičienė, peržiūrėjo R. Šis po dvylikos variantų žodynas knygos pavidalu leidžiamas DŽ leidimas Švietimo ir mokslo ministerijos rūpesčiu yra skiriamas Lietuvos ir kitų šalių, kuriose mokomasi lietuviškai ar lietuvių variantų žodynas, mokykloms.

Be abejo, juo naudosis lietuvių kalbos mokytojai ir dėstytojai, tiek norėdami pasitikslinti rūpimus teikinius, tiek numatydami ir sudarydami mokomąsias užduotis, daug dalykų, naudingų kalbai pažinti, savo pačių kalbai ugdyti ir plėtoti, taip pat įvairioms kalbos užduotims atlikti ras mokiniai ir studentai. Žodyne nemažai yra visų mokomųjų ir dėstomųjų dalykų žodžių, terminų, taisyklingų pasakymų, tad juo vaisingai gali būti remiamasi bet kuriam dalykui mokyti, mokytis bei dėstyti, t.

Terminų žodynas

Jis ir toliau bus nuolatinis ir variantų žodynas viešosios informacijos priemonių, vaikų ir jaunimo įstaigų, meno, kultūros, sveikatos apsaugos darbuotojų, vertėjų, redaktorių, dvasininkų, mokslininkų, verslininkų, ūkininkų, politikų, tarnautojų ir kitų visuomenės sluoksnių pagalbininkas ir kalbos patarėjas. Aiškus daiktas, specialesnių kalbos rūpesčių turintys žmonės, be DŽ, naudosis taip pat kitais kalbos teikybos darbais, specialiaisiais žodynais, enciklopedijomis ir kitais žinijos šaltiniais.

Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas.