Kas nagrinėja galimybes,

Turinys

  kas nagrinėja galimybes

  3 variantų pamoka Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nustatė tokią baudžiamųjų bylų proceso tvarką, dėl kurios galima situacija, kad, prokurorui, privačiam kaltintojui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui nebeturint teisinės galimybės paduoti ar papildyti apeliacinio skundo, baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos teismo jau kas nagrinėja galimybes įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, kas nagrinėja galimybes pabloginimą, negali ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytų teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir vertinimo klaidų, taigi priimti teisingo sprendimo byloje.

  To padaryti apeliacinės instancijos teismas negali, nes yra ribojamas baudžiamojo proceso teisės principų, pagal kuriuos apeliacinis teismas,  nagrinėdamas bylą pagal nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, apeliacinį skundą, kas nagrinėja galimybes pabloginti apelianto teisinės padėties ir kas nagrinėja galimybes tikrinti bei vertinti tik apskųstosios pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą.

  Tokiu atveju nėra ir teisinės galimybės kreiptis į kasacinės instancijos teismą siekiant pabloginti asmens, dėl kurio nebuvo paduotas apeliacinis skundas, padėtį arba asmens, dėl kurio buvo paduotas apeliacinis skundas, padėtį pabloginti labiau, nei buvo prašoma skunde, taip pat nėra teisinės galimybės panaikinti įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį ir atnaujinti baudžiamąją bylą.

  internetas galite užsidirbti pinigų

  Kadangi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas negali pats ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytų teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir ar vertinimo klaidų, iš Konstitucijos, jos straipsnio kas nagrinėja galimybes dalies teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismaikylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą suponuoja, kad įstatyme turi būti nustatyti apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai tokioje situacijoje perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

  Nuosprendžio panaikinimo ir bylos perdavimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui pagrindai yra nustatyti BPK straipsnio 1 dalies 4 punkte. Jame nenustatyti apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai ištyrus įrodymus, kuriuos kas nagrinėja galimybes galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

  Tokiu teisiniu reguliavimu nesudarytos prielaidos teismui priimti teisingą sprendimą byloje ir tinkamai įvykdyti teisingumą, neužtikrinama veiksminga kiekvieno asmens ir visos visuomenės apsauga nuo nusikalstamų kėsinimųsi ir paneigiami iš Konstitucijos, jos straipsnio 1 dalies, kylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą, nukrypstama nuo konstitucinės teismo, kaip Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios institucijos, sampratos, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo principų.

  Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad pagal Konstituciją teismas turi pareigą ne kas nagrinėja galimybes ištirti visas bylos aplinkybes, kurios leistų teismui priimti teisingą ir argumentuotą sprendimą, bet ir priimti šį sprendimą per įmanomai trumpiausią laiką. Ši pareiga suponuoja tai, kad baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo, kas nagrinėja galimybes panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą jam iš naujo nagrinėti tik tuo atveju, kai nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis galėtų būti pabloginta iš esmės.

  kas nagrinėja galimybes

  Taip pat nutarime Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad įstatymų leidėjas siekdamas užtikrinti asmens teisę į teismą per įmanomai trumpiausią laiką, teisingo, kas nagrinėja galimybes aplinkybėmis pagrįsto ir argumentuoto teismo sprendimo priėmimą, gynybos teises, gali nustatyti ir kitokius būdus aukštesnės instancijos teismuose ištaisyti bet kurias žemesnės instancijos teismo padarytas teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir vertinimo klaidas, be kita ko, numatyti teisę tokiais atvejais prokurorui, privačiam kaltintojui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui paduoti apeliacinį skundą ar papildyti paduotąjį.

  Pareiškėjo ginčytoje BPK straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pabloginti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį apeliacinės instancijos teismas gali tik esant prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo skundui ir ne daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde.

  opcionų prekybininko asmeninė sąskaita

  Pripažinus BPK straipsnio 1 dalies 4 punktą prieštaraujančiu Konstitucijai, praranda teisinę prasmę pareiškėjo lengvai užsidirbti pinigų argumentai, jog dėl BPK straipsnio 4 dalyje nustatyto teisinio kas nagrinėja galimybes gali susidaryti tokia situacija, kad baudžiamąją bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo apeliacinį skundą nagrinėjantis teismas, atlikęs įrodymų tyrimą ir nustatęs kitokias faktines aplinkybes, nei nustatė pirmosios instancijos teismas, privalėtų priimti akivaizdžiai neteisingą, kartu ir neteisėtą sprendimą, kas nagrinėja galimybes neturėtų teisinės galimybės nei pats įvertinti kito nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, kaltės, nei grąžinti baudžiamosios bylos pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti ar prokurorui naujam kaltinamajam aktui surašyti.