Partnerystė | Kauno MTP

Bendra verslo tarpininkavimo programa

bendra verslo tarpininkavimo programa

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Kvietimo bendra verslo tarpininkavimo programa Nors įmonė įkurta jau prieš 5 metus, tačiau įmonė iki šiol nėra įsidiegusi elektroninio verslo sprendimo savo įmonės veiklai optimizuoti, kuris apjungs visus įmonės procesus. Įdiegus elektroninį verslo sprendimą įmonės darbuotojų darbo našumas padidės, kurs didesnę pridėtinę vertę įmonėje bei didins įmonės pajamas.

Įdiegta programinė įranga iš esmės pagerins įmonės veiklą.

bendra verslo tarpininkavimo programa

Projekto tikslas: bendros elektroninio verslo sistemos diegimas įmonės veiklai gerinti. Tikslinės projekto grupės: įmonės darbuotojai, klientai, tiekėjai. Šiuo metu įmonės veikloje yra naudojamos dvi kompiuterinės programos - muitinės tarpininko programa ir buhalterinės apskaitos programa.

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Tačiau duomenų perdavimas šiuose programose nėra galimas, programos tarpusavyje nėra susietos, todėl yra būtinas programos įdiegimas, kuri apjungs visus įmonės procesus. Įdiegus elektroninį verslo sprendimą įmonės viduje būtų optimizuoti šie įmonės verslo procesai: klientų informavimas, užklausų gavimas, užsakymo gavimas, informacijos apie krovinius teikimas, darbų planavimas, informacijos ir duomenų suteikimas įmonės viduje, sąskaitų išrašymas, apmokėjimų gavimas.

tiesa apie pasirinkimą

Sėkmingai įdiegtas elektroninis verslo sprendimas padidintų įmonės konkurencingumą, darbuotojų darbo našumą, sumažintų bendra verslo tarpininkavimo programa klaidų skaičių perduodant informciją. Paraiškų informacija.

bendra verslo tarpininkavimo programa