Kaip išmokti pasitikėti IT tiekėju?

Pasitikėjimo valdymo centras. „Pasitikėjimas savimi: teorija ir praktika“ | Psichologijos ir mokymų centras

Tai ypač pastebima pastarąjį pusmetį — tai rodo augantis kolegialių organų nepriklausomumas, t.

pasitikėjimo valdymo centras

Šiuo metu numatyta, kad bent pusę Pasitikėjimo valdymo centras stebėtojų tarybos, o jei nesudaryta — valdybos, narių sudarytų nepriklausomi nariai. Nepriklausomų narių skaičius preliminariais duomenimis šiuo metu siekia apie 43 procentus, o per ateinančius mėnesius turėtų priartėti prie 50 procentų.

Tikisi, kad žiema netikėtai nebeužklups: Kauno rajone atidarytas Kelių priežiūros valdymo centras

Taip pat pastarąjį pusmetį intensyviai dirbama siekiant VVĮ kolegialius organus depolitizuoti, t. VKC turimais duomenimis, šiuo metu VVĮ kolegialiuose organuose politinio pasitikėjimo asmenų nebeliko.

pasitikėjimo valdymo centras

Tikimasi, kad VVĮ valdymo depolitizavimas ir nepriklausomų narių pritraukimas į valdymo pasitikėjimo valdymo centras kuriuose nepriklausomi nariai dažniausiai sudaro daugiau nei pusę narių padės pasitikėjimo valdymo centras VVĮ valdymą pritraukiant reikiamas kompetencijas bei atskiriant nuosavybės funkcijų įgyvendinimą nuo sektorių, kuriose veikia VVĮ, politikos formavimo užtikrinant lygias konkurencines sąlygas. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad pasitikėjimo valdymo centras VVĮ kolegialių organų depolitizavimo ir nepriklausomumo didinimo tuo pačiu metu pertvarkomos ir VVĮ.

pasitikėjimo valdymo centras

Dalis pertvarkomų įmonių šiuo pasitikėjimo valdymo centras neturi nepriklausomų narių valdybose, tačiau per artimiausius metus turėtų būti pertvarkytos ar privatizuotos, todėl nepriklausomi nariai į jas nerenkami. VKC taip pat kviečia susipažinti su valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų ir valdybų narių sąrašais: Stebėtojų tarybų narių sąrašas Kolegialių organų narių sąrašai su nurodytomis pareigybėmis bei nepriklausomumu kiekvienos VVĮ profilyje Pasitikėjimo valdymo centras metu vis dar vyksta nepriklausomų narių atrankos į dalies VVĮ kolegialius organus, taip pat dalis įmonių atrankas dar vykdys, ilgalaikių investicijų brokeris VKC kviečia kompetentingus kandidatus dalyvauti VVĮ nepriklausomų narių atrankose ir padėti valdant Lietuvos valstybės valdomas įmones.

Visą informacija apie vykdamas skelbiama VKC svetainėje.