LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

Tarpininkavimo teisinis reguliavimas

Turinys

  Pro Birželio 14 dieną buvo priimtas naujas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo. Šio teisės akto tikslas — prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo nustatant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad internetinių tarpininkavimo paslaugų verslo klientams ir bendrovių interneto svetainių naudotojams interneto paieškos sistemų atžvilgiu būtų užtikrinamas atitinkamas skaidrumas, sąžiningumas ir veiksmingos teisių gynimo galimybės. Internetinėms tarpininkavimo paslaugoms ir interneto paieškos sistemoms, taip pat sandoriams, kuriems sąlygos sudaromos naudojantis tomis paslaugomis, savaime būdingas tarpvalstybinis potencialas ir jie yra labai svarbūs tinkamam Sąjungos vidaus rinkos veikimui šiuolaikinėje ekonomikoje. Tarpininkavimo teisinis reguliavimas kurių tų paslaugų teikėjų galimai nesąžininga ir žalinga komercinė praktika ir veiksmingų teisių gynimo mechanizmų trūkumas trukdo visapusiškai realizuoti tą potencialą ir daro neigiamą poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui.

  Kai komercinis bankas ruošiasi verstis tarpininkavimo viešojoje vertybinių popierių apyvartoje ir konsultavimo veikla, kurdamas tam tikslui specializuotą vidaus struktūrinį padalinį, jis turi gauti Lietuvos banko licenciją, suteikiančią teisę vykdyti vertybinių tarpininkavimo teisinis reguliavimas operacijas.

  Lietuvos bankas, išduodamas banko licenciją komerciniam bankui, apriboja vertybinių popierių operacijas, jeigu komercinis bankas nepateikia Vertybinių popierių komisijos išvados apie jo tarpininkavimo teisinis reguliavimas šiai veiklai VPVAĮ 16 str. Norėtume pažymėti, kad kai kuriose užsienio valstybėse kredito įstaigos įgyja teisę verstis tarpininkavimo viešojoje vertybinių popierių apyvartoje ir konsultavimo veikla, gaudamos ne centrinio šalies banko, bet vertybinių tarpininkavimo teisinis reguliavimas rinką prižiūrinčios institucijos Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos analogo išduodamą licenciją.

  dvejetainių opcionų programos apžvalgos

  Pavyzdžiui, Lenkijoje bankas, norintis gauti licenciją verstis viešosios apyvartos tarpininko veikla, turi kreiptis į Vertybinių popierių ir vertybinių popierių biržos komisiją the Securities and Exchange Commission ; Latvijoje bankas, norintis verstis tarpininkavimo veikla, turi gauti Vertybinių popierių rinkos komisijos Securities Market Commission licenciją.

  Tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje bankams, siekiantiems įgyti licenciją tarpininkavimo veiklai, yra keliamas reikalavimas turėti atskirą vidaus struktūrinį padalinį, kuris būtų savarankiškas banko atžvilgiu organizacine ir finansine prasme.

  Vilnius Publikuota: m. Rugpjūčio mėn. Sakoma, kad prasta taika — geriau už gerą karą. Todėl siekdami paskatinti kuo daugiau civilinių ginčų spręsti susitarimo, o ne teismų keliu, kartu su kolegomis Juliumi Sabatausku ir Irena Šiauliene parengiau Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo projektą.

  Mūsų nuomone, efektyviau yra, kai licenciją bankui verstis tarpininkavimo veikla suteikia centrinis bankas, o ne kita institucija. Tokia schema yra paprastesnė, nes komercinis bankas neturi įgyti antrosios licencijos.

  tarpininkavimo teisinis reguliavimas kaip uždirbti pinigus investuojant ne savo pinigus

  Be to, ES tarpininkavimo teisinis reguliavimas taip pat numato, kad kredito įstaigos įgyja teisę teikti investicines paslaugas pagal licenciją, kurią išduoda centrinis bankas. Komercinis bankas, norėdamas gauti Vertybinių popierių komisijos išvadą apie savo pasirengimą vykdyti vertybinių popierių operacijas, komisijai turi pateikti šiuos dokumentus : 1 taisyklių priede nustatytos formos paraišką; 2 veiklos planą, apibūdinantį, kaip komercinis bankas ketina organizuoti ir vykdyti operacijas su vertybiniais popieriais, parengtą pagal bitinfocharts com priede nurodytus reikalavimus; 3 komercinio banko steigimo dokumentus.

  Plačiau komercinio banko paraiškos Vertybinių popierių komisijos išvadai gauti nagrinėjimo tvarkos bei terminų nereglamentuoja nei VPVAĮ, nei Vertybinių popierių komisijos priimti teisės aktai. Šiuose teisės aktuose taip pat nėra numatyta galimybė apskųsti Vertybinių popierių komisijos atsisakymą išduoti išvadą teismui.

  Nesant specialaus teisinio reglamentavimo, reikia vadovautis bendromis valstybės institucijų veiklą bei jų sprendimų apskundimą reglamentuojančiomis teisės normomis. Tokios normos yra nustatytos Lietuvos Respublikos.

  tarpininkavimo teisinis reguliavimas kaip uždirbti pinigus pagal pinigų formulę